Pl  |  Eng
Festiwalowe Studio Internetowe

Warsztaty:

Szkoła tolerancji – Janusz Korczak dzieciom

Dom Spotkań z Historią w ramach programu edukacyjnego przygotował specjalną propozycję dla dzieci w wieku 7-12 lat. Mogą one wziąć udział w zajęciach na kanwie utworów literackich Janusza Korczaka z elementami jego myśli pedagogicznej. W warsztatach szczególny nacisk położony jest na rozwój umiejętności współpracy i dialogu, a także okazywanie empatii oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Podczas warsztatów czytane są fragmenty prozy Janusza Korczaka i wyświetlane sceny z filmów, które powstały na bazie jego książek. Uczestnicy mają okazję aktywnie zaangażować się w omawiany temat, wziąć udział w dyskusji, wypowiedzieć własne zdanie, a także stworzyć pracę plastyczną.

W czasie Festiwalu prowadzonych będzie pięć różnych warsztatów:

 
data dzień godzina warsztat
08.10.2012 poniedziałek 10.00 - 11.30 Prawa małych i dużych
08.10.2012 poniedziałek 11.30 - 13.00 Prawa małych i dużych
09.10.2012 wtorek 10.00 - 11.30 Gdybym był Kajtusiem czarodziejem
09.10.2012 wotrek 11.30 - 13.00 Gdybym był Kajtusiem czarodziejem
10.10.2012 środa 10.00 - 11.30 Spotkania z królem Maciusiem
10.10.2012 środa 11.30 - 13.00 Spotkania z królem Maciusiem
11.10.2012 czwartek 10.00 - 11.30 Dzieci do parlamentu
11.10.2012 czwartek 11.30 - 13.00 Dzieci do parlamentu
12.10.2012 piątek 10.00 - 11.30 Czuję, rozumiem, reaguję
12.10.2012 piątek 11.20 - 13.00 Czuję, rozumiem, reaguję
 

Prawa małych i dużych

Warsztat plastyczno-historyczny mający na celu poznanie własnych praw, ale też szacunek dla praw drugiego człowieka (w tym dziecka). Uczestnicy dowiadują się, że prawa człowieka nie zawsze są respektowane, uczą się szanować ludzką godność i dążyć do równości oraz dowiadują się, czym jest empatia. Dzieci pracują w niewielkich grupach, mają możliwość wypowiedzenia własnego zdania, ale i uważnego słuchania innych.

 

Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem…

Warsztat wprowadza w tematykę II wojny światowej w sposób dostosowany do percepcji dzieci, m.in. przy pomocy zdjęć z okupowanej Warszawy. Uczestnicy poznają Kajtusia Czarodzieja, tytułowego bohatera książki Janusza Korczaka. Słuchają opowieści o Starym Doktorze, opiekunie sierot w getcie warszawskim, który potrafił „ogrzać [dzieci] tętniącą życiem wyobraźnią, humorem, śmiechem i łzami”.

 

Spotkania z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy

Fragment filmu „Król Maciuś I” pozwala dzieciom przenieść się do wymyślonego królestwa, w którym trzeba ustanowić prawa i wyznaczyć wszystkim obowiązki. Wspólnie z prowadzącym dzieci wykonują kukiełki bohaterów książki o królu Maciusiu. Na koniec odgrywają w przygotowanym teatrzyku przedstawienie i rozmawiają o tym, jak zapewnić w królestwie szczęście.

 

Dzieci do parlamentu!

Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom postaci Janusza Korczaka oraz najbardziej znanej powieści Korczaka „Król Maciuś I”. W trakcie warsztatów dzieci oglądają fragment ekranizacji książki. Następnie, podzielone na grupy, m.in. sędziów, doradców króla, urzędników i artystów, zastanawiają się, jakie reformy można wprowadzić w państwie i czy na pewno ich wprowadzenie będzie miało tylko pozytywne skutki.

 

Czuję, rozumiem, reaguję – o umiejętności współodczuwania

Warsztat ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi prawami człowieka i wyjaśnienie, czym jest godność. Dzieci zastanawiają się nad tym, co jest potrzebne, aby ludzie byli szczęśliwi i kto powinien dbać o to, aby prawa wszystkich ludzi było przestrzegane i szanowane.

Warsztaty odbędą się w 5 blokach tematycznych w dniach 8, 9, 10, 11 i 12 X 2012 o godz. 10:00 i 12:00 w Domu Spotkań z Historią. Zajęcia są bezpłatne. Rezerwacje pod numerem telefonu: (22) 216 91 00.

 

WARSZTAT "TEATR DEFAWORYZOWANYCH"

Celem warsztatu jest próba refleksji nad spektaklami prezentowanymi w tym roku na Festiwalu KORCZAK w ramach nurtu „zjawiska teatralne”,  a także  stworzenie przestrzeni do poznania się i wzajemnej inspiracji osób zainteresowanych pracą teatralną z grupami defaworyzowanymi. Do udziału w warsztacie zapraszamy twórców prezentowanych w trakcie Festiwalu spektakli tworzonych z grupami defaworyzowanymi, a także inne  osoby, które profesjonalnie  i  amatorsko interesują się teatrem zaangażowanym społecznie. Sześciogodzinny warsztat koncentrować się będzie wokół wymiany myśli i doświadczeń dotyczących pracy teatralnej z grupami defaworyzowanymi.  Przyjrzymy się różnym celom, stylom i metodom tego typu pracy.
Warsztat prowadzić będą trenerki DRAMA WAY Fundacji Edukacji i Kultury: Maria Depta-Jędrzejczak, Aldona Żejmo-Kudelska.

Teatr Defowaryzowanych- karta zgłoszenia (DOC)

 

WARSZTATY TEATRALNE DLA NAUCZYCIELI
"Teatr z dziećmi – jak to robić?"

To już 10. edycja warsztatów dla nauczycieli, które swój debiut miały w 2006 roku na X Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK.

Uczestnicy warsztatów mogą poznawać tajniki reżyserii, pracy z młodym aktorem, improwizacji, animacji przedmiotu, pracy z tekstem, tworzenia scenografii, metod prowadzenia i kierowania zespołem teatralnym. Warsztaty dają konkretne narzędzia umożliwiające współtworzenie, wraz z uczniami i wychowankami, przedstawień teatralnych, happeningów oraz realizację innych projektów artystycznych.

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale również nauczycieli wychowania przedszkolnego, instruktorów teatralnych zainteresowanych nowymi metodami pedagogicznymi oraz wykorzystaniem sztuki i mediów w edukacji.

Przez sześć lat kilkuset nauczycieli i pedagogów miało okazję pracować i rozwijać swoje kompetencje pod kierunkiem znanych, doświadczonych artystów i twórców teatru. Prowadzący dzielili się swoją wiedzą z zakresu nowoczesnych i skutecznych technik teatralnych, nowych metod dramy przydatnych w pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą oraz pomagających uczniom w codziennej nauce przedmiotów programowych.

Tegoroczna formuła warsztatów jest poszerzona o nowe tematy, konferencję dotyczącą projektów edukacyjno-artystycznych, warsztat reżyserski i prezentacje sceniczne.
Tematem przewodnim jubileuszowej edycji jest muzyka i edukacja muzyczna.

Od kilku lat stałym partnerem przy realizacji warsztatów jest Dom Kultury „Rakowiec”.

Szczegółowe informacje WARSZTATY Teatr z dziećmi- jak to robić (DOC)
Szczegółowe informacje KONFERECJA Teatr z dziećmi- jak to robić (DOC)
Informacje o prowadzących Teatr z dziećmi- jak to robić (DOC)

 

Teatr Forum

Teatr Forum to interaktywna forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Teatr Forum różni się od tradycyjnych spektakli, tym że daje możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub zmiany losów głownego bohatera. Widzowie mają możliwość wpływac na akcję poprzez interwencje, które jako "widzowie - aktorzy" samodzielnie podejmują na scenie. Spektakl, który zostanie zaprezentowany w ramach Festiwalu KORCZAK skoncentorwany jest na problemach współczesnych nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problemu cybreprzemocy. Przedstawienie jest kontynuacją pracy warsztatowej prowadzonej (w ramach Kursu Teatru Forum realizowanego przez Drama Way Fundację Edukcaji i Kultury) przez Adriana Jacksona - założyciela "Carboard Citizens", który od 1991 roku stosuje Teatr Forum angażując i inspirując grupy najbardziej zmarginalizowane społecznie (szczególnie osoby bezdomne), wieloletniego współpracownika i tłumacza książek Augusto Boala.

Przygotowanie i wykonanie: Fundacja Edukacji i Kultury DRAMA WAY

miejsce: mała scena Teatru Rampa
data: 8 października
godzina: 9:00

wiek uczestników: 13-18 lat

 

Copyright 2012 (C) Korczak. Realizacja: MATEO