Pl  |  Eng
Festiwalowe Studio Internetowe

Więcej niż teatr

Teatr Plus

+ Rodzice

Wzorem lat ubiegłych, już po raz czwarty proponujemy nasz festiwalowy program "Ab ovo" ("zacząć od jaja"), zapraszając do teatru… niemowlęta. Jest oczywiste, że w przedstawieniach dla naj-najmłodszych dzieci uczestniczą z opiekunami. Tym razem znów mamy kilka ciekawych propozycji dla tej grupy wiekowej przygotowanych przez zagraniczne i polskie teatry.

+ MŁODZI KRYTYCY

Grupa młodych ludzi zajmujących się opisywaniem zjawisk teatralnych postanowiła zupełnie dorośle zająć się teatrem dla dzieci. Zostali akredytowani przy Festiwalu i to ich artykuły znajdziecie Państwo w "Gazecie Festiwalowej", która publikowana będzie na stronie internetowej Festiwalu: www.korczak-festival.pl

+ WARSZTATY

Tradycyjnie już przy okazji Festiwalu zapraszamy do udziału w warszta­tach. W tym roku oferta jest szczególnie bogata. Wszystkim dzieciom polecamy spotkania warsztatowe poświęcone myśli Janusza Korczaka organizowane przez Dom Spotkań z Historią. Wybrane spektakle będą poprze­dzone specjalnymi warsztatami wprowadzającymi. Dodatkowo dorośli będą mogli wziąć udział w programie "Teatr z dziećmi – jak to robić?" oraz warsztacie "Teatr defaworyzowanych" towarzyszącemu prezentacji spektakli z nurtu "zjawisk teatralnych", w tym roku poświęconemu teatrowi tworzonemu przez przedstawicieli grup defaworyzowanych.

+ SZKOŁA

Nauczyciele i wychowawcy oglądający z dziećmi spektakle będą mogli znaleźć na stronie internetowej sugestie tematów do wykorzystania podczas pracy szkolnej. Liczymy również na czynny udział w dyskusjach po spektaklach. Rozmowy będą dotyczyły nie tyle przedstawień, co tematów w nich poruszanych.

+ KONKURS

Przypominamy, że – jak co roku od pięciu lat – przegląd polskich teatrów zawodowych będzie miał charakter konkursu. Teatry zagraniczne są gośćmi honorowymi, a "zjawiska teatralne" nie podlegają ocenie konkursowej.

+ JURORZY-JUNIORZY

Po raz piąty także zupełnie serio pytamy o zdanie naszych młodych widzów.
Podczas prac jurorzy-juniorzy pracują zupełnie samodzielnie, sami wyzna­czają kryteria oceny spektakli, a w dyskusji, czasami dosyć burzliwej, wypracowują wspólne stanowisko, a potem w trakcie uroczystego zamknięcia Festiwalu ogłaszają werdykt. Jurorzy-juniorzy w imieniu dzieci przyznają wybranemu spektaklowi nagrodę "Ziarenko".

+ HAPPENINGI

Dwadzieścia minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami odbę­dą się teatralne happeningi.

+ SPOTKANIA

Po każdym przedstawieniu w sali teatralnej prowadzący dyskusje zaproszą widzów do spotkania i rozmowy z aktorami, reżyserami, dyre­ktorami teatrów. Czas trwania: ok. 30 minut.

+ FESTIWALOWE STUDIO INTERNETOWE

Nie zdziwcie się, gdy przed teatrem, na widowni czy za kulisami
spo­tkacie ludzi z kamerami i mikrofonami oznaczonymi napisem "Studio Festiwalowe". Wzorem ubiegłego roku, postaramy się na bieżąco
dostarczać materiały filmowe z życia Festiwalu. Studio będzie dostępne na stronie internetowej Festiwalu www.korczak-festival.pl

+ NIEPEŁNOSPRAWNI

których, jak zawsze, zapraszamy zarówno na widownię, jak i na scenę.
W tym roku program Festiwalu skupia się wokoło pracy teatralnej z przedstawicielami grup defaworyzowanych, w tym i niepełnosprawnych. Równie miło będzie nam gościć także niepełnosprawnych widzów, którym jak co roku z radością pomożemy uczestniczyć jak najpełniej w wydarze­niach festiwalowych.

... +

Tak jak w roku ubiegłym, w to miejsce, drodzy Widzowie, wpiszcie swojego "plusa", którego my nie zaplanowaliśmy, a Wy, dzięki własnej uwadze i dociekliwości, być może odnajdziecie w tegorocznym Festiwalu. Zdaje się, że szukanie nowych plusów stanie się naszą tradycją…

Copyright 2012 (C) Korczak. Realizacja: MATEO