Pl  |  Eng
Festiwalowe Studio Internetowe


Warsztaty:

Warsztaty z teatrem The Ghost Road Company (USA)

Po spektaklu "Walizka Pantofelnika" zapraszamy na warsztaty z twórcami spektaklu, w ramach których rozwinięte zostaną niektóre wątki, a artyści zaprezentują techniki swojej pracy. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rezerwacji pod adresem: info@korczak-festival.pl

7 X 2013 po spektaklu "Walizka Pantofelnika", który będzie grany dwukrotnie:
o godz. 9:00 i 12:00

 

 

"Jak budować spektakl, opierając się na historiach wniesionych przez uczestników" – warsztat edukacyjny

Liczba uczestników: do 20 osób
Czas trwania: 3 godziny
8 X 2013 r., godz. 10:00

Celem warsztatu jest prezentacja metod, które umożliwiają tworzenie spektakli uwzględniających realne, ważne dla młodzieży historie. W trakcie spotkania przedstawione zostaną konkretne techniki warsztatowe oraz projekty dramowo-teatralne bazujące na omawianych technikach. Warsztat skierowany jest do osób, które poszukują nowych, interaktywnych form pracy z młodzieżą lub są zainteresowane twórczymi sposobami pracy z grupą. Warsztat poprowadzą trenerki Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia (DOC)


 

"Zjawiska teatralne – przegląd inicjatyw"
spotkanie dla osób pracujących z młodzieżą, w tym dla twórców spektakli dla młodzieży

Liczba uczestników: do 30 osób
Czas trwania: 2 godziny
9 X 2013 r., godz. 10:00

Celem spotkania jest poznanie się osób tworzących spektakle dla młodzieży, refleksja nad tego typu pracą oraz wzajemna inspiracja. Spotkanie zostanie poświęcone prezentacji zrealizowanych projektów w różnej (wybranej przez osobę prezentującą) formie: Power Point, film, element warsztatowy. Wspólnie przyjrzymy się różnym celom, stylom i metodom teatralnej pracy z młodzieżą. Do udziału w warsztacie zapraszamy twórców spektakli, a także inne osoby zainteresowane tą tematyką. Spotkanie poprowadzą trenerki Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury (www.fundacja.dramaway.pl).

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia:
1. Formularz dla osób chcących zaprezentować swój projekt (DOC)
2. Formularz dla osób, które nie chcą zaprezentować swojego projektu (DOC)

oraz wysłanie go na jeden z poniższych adresów:
aldona.kudelska@dramaway.pl
maria.depta-jedrzejczak@dramaway.pl


 

Copyright 2013 (C) Korczak. Realizacja: MATEO