Pl  |  Eng
Festiwalowe Studio Internetowe


Zjawiska teatralne

"Dżanet" – Fundacja Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury (Warszawa)

www.fundacja.dramaway.pl

animacja spektaklu: Maria Depta-Jędrzejczak

obsada: Adam Gąsecki, Maria Kwiatek, Damian Kwiatkowski, Sebastian Królikowski, Katarzyna Markowska, Kamila Worobiej

Interaktywny spektakl ukazujący problemy młodej dziewczyny, która zmienia szkołę i musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przedstawienie stawia pytania dotyczące wartości przyjaźni, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w której przemoc i wykluczenie są zjawiskami powszechnymi.

Spektakl "Dżanet" korzysta z metody Teatru Forum – spektakle tego rodzaju dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy, tzw. "widzowie-aktorzy", samodzielnie podejmują na scenie. Spektakle Teatru Forum tworzone są dla określonych grup, tak by problemy głównego bohatera były tożsame z problemami widzów-aktorów. Celem Teatru Forum jest aktywizacja widzów i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych.

Spektakl przygotowała Fundacja Drama Way (www.fundacja.dramaway.pl)

Spektakl dla osób w wieku 14–18 lat

Czas trwania spektaklu: 120 min

Rezerwacja: info@korczak-festival.pl

Spektakl odbędzie się w dniu 7 X 2013 r. o godz. 11:00 w Teatrze Powszechnym (Scena Pracownia)

 

 

Copyright 2013 (C) Korczak. Realizacja: MATEO