Kongres ASSITEJ
Pl  |  Eng
Festiwalowe Studio Internetowe


Sympozja i seminaria:

    I. SYMPOZJUM „Teatr jako przestrzeń emancypacji i obraz zmiany społecznej”
II. PREZENTACJA PROJEKTU „Wałbrzyskie ‘brzydkie’ kaczątka”
III. KONFERENCJA NAUKOWA ITYARN „Teatr dla młodych widzów a postrzeganie współczesnego dziecka”
IV. PLATFORMA DRAMATOPISARSKA
V. WYKŁAD „Polski teatr dla dzieci i młodzieży”
VI. SYMPOZJUM „Grotowski i co dalej?”
VII. SYMPOZJUM SMALL SIZE „Sztuka w pierwszych latach życia”
VIII. SYMPOZJUM „Teatr dla najmłodszych”

I. SYMPOZJUM „Teatr jako przestrzeń emancypacji i obraz zmiany społecznej” 26.05.2014, 15:00 – 19:30, Pałac Kultury i Nauki

 • Daryl Beeton – IIAN (Wielka Brytania)
 • Boris Caksiran – IIAN (Serbia)
 • Gisela Höhne – Teatr Ramba Zamba (Niemcy)
 • Justyna Lipko-Konieczna – Teatr 21 (Warszawa)
 • Talleri McRea – IIAN (USA)
 • Agnieszka Piasecka – Dyrektor Międzynarodowego Biennale „Terapia i Teatr” (Łódź)
 • Alex Walker – St Martins Youth Arts Centre (Australia)
 • Justyna Sobczyk (moderator) – Instytut Teatralny (Warszawa)

Ostatnie lata pokazują, jak bardzo działania włączające osoby niepełnosprawne, ale też osoby, których dostęp do kultury (vide: teatru) jest utrudniony, wzbogacają mapę działań teatralnych, społecznych i edukacyjnych. Powstają projekty krótko- i długoterminowe – spektakle i warsztaty, które starają się poszerzyć przestrzeń artystycznej, społecznej i politycznej wypowiedzi. Teatr staje się realną przestrzenią emancypacji społecznej i artystycznej. Daje szansę osobom niepełnosprawnym wyjścia ze swoich mocno zdefiniowanych ról oraz zamkniętych, ściśle określonych przestrzeni, w których na co dzień funkcjonują, na rzecz spotkania z widzem, który może zweryfikować swój obraz rzeczywistości społecznej. Coraz szerzej myśli się również o widowni teatralnej, proponując rozmaite formy umożliwiające odbiór spektaklu osobom z różnymi dysfunkcjami, takie jak audiodeskrypcja, tłumaczenie spektakli na język migowy, pętle indukcyjne wspomagające komunikację osób niedosłyszących. Pojawiają się spektakle dla dzieci niewidomych. Zdarzają się już przykłady przedstawień, które uwzględniają skalę natężenia dźwięku i światła z myślą o dzieciach i młodzieży autystycznej – to wskaźniki zmiany. Podczas sympozjum chcielibyśmy przyjrzeć się współczesnym działaniom teatralnym, które angażują osoby niepełnosprawne. Będzie to okazja do refleksji nad teatrem włączającym osoby do tej pory z niego wykluczone. O czym ten teatr opowiada, w jakim kierunku się rozwija, kogo angażuje, jak komunikuje się z widzem?

Harmonogram:

Część pierwsza (15:00 – 17:00):

 • IIAN – International Inclusive Art Network

Przykłady projektów, które włączają osoby z niepełnosprawnościami zarówno po stronie artystycznej, jak i widowni w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży – Daryl Beeton (IIAN Wielka Brytania), Boris Caksiran (IIAN Serbia), Talleri McRea (IIAN USA)

 • „Ścieżki dźwiękowe”, Alex Walker, St Martins Youth Arts Centre (Australia)

Przerwa (17:00 – 17:30)

Część druga (17:30 – 19:30):

 • „Krajobraz teatralnych działań z niepełnosprawnymi” – Agnieszka Piasecka, Dyrektor Międzynarodowego Biennale „Terapia i Teatr" (Łódź)
 • „Opowieść o procesie zakorzeniania teatru z osobami niepełnosprawnymi w przestrzeni miejskiej i w świadomości społecznej na przykładzie Teatru Ramba Zamba” – Gisela Höhne, Teatr Ramba Zamba (Niemcy)
 • „Teatr 21 – opowieść o niepełnosprawności i procesie emancypacji” – Justyna Lipko-Konieczna, Teatr 21 (Warszawa)

 

 

II. PREZENTACJA PROJEKTU „Wałbrzyskie ‘brzydkie’ kaczątka” 27.05.2014, 12:00 – 13:00, Pałac Kultury i Nauki

Prezentacja projektu edukacyjnego „Wałbrzyskie ‘brzydkie’ kaczątka”. W projekcie biorą udział dzieci, młodzież i rodzice z Wałbrzycha. Głównym celem jest aktywizacja powyższych osób do twórczych poszukiwań i odkrywania w sobie uśpionych możliwości, talentów oraz do podniesienia samooceny i świadomości społecznej. Program realizowany jest pod okiem psychopedagoga w formie interaktywnych zajęć: aktorskich, muzycznych (rap + beatmaking), plastycznych, projektowych oraz graffiti. Punktem wyjścia do działań był spektakl „Brzydkie Kaczątko” w reżyserii Przemysława Jaszczaka, ukazujący mechanizm odrzucenia przez grupę, w którym główna postać poprzez trudne doświadczenia odkrywa swą wyjątkowość i piękno. Na zajęciach uczestnicy wspólnie tworzą scenariusz, oparty o doświadczenia „brzydkiego kaczątka”, podejmując się jednocześnie próby teatralizacji problemu. Efektem pracy ma być sceniczna ilustracja wewnętrznej przemiany i płynącego z niej przesłania, zaprezentowana zaproszonej publiczności.

OSOBA PROWADZĄCA:

Zbigniew Prażmowski – Teatr Lalki i Aktora (Wałbrzych)

 

 

III. KONFERENCJA NAUKOWA ITYARN „Teatr dla młodych widzów a postrzeganie współczesnego dziecka” 28.05.2014, 10:00 – 17:00, Pałac Kultury i Nauki

ITYARN — International Theatre for Young Audiences Research Network (Międzynarodowa Sieć Badań nad Teatrem dla Młodych Widzów) pod egidą ASSITEJ organizuje w Warszawie Trzecie Międzynarodowe Forum Badań nad Teatrem dla Młodych Widzów. W związku z tym, że motywem przewodnim Kongresu i Festiwalu jest: „Facing the audience/Widzenie widza”, temat Forum brzmi: „Teatr dla młodych widzów a postrzeganie współczesnego dziecka”.

Konferencja ITYARN potrwa jeden dzień. Seminaria będą naświetlać temat teatru dla młodych widzów z rozmaitych perspektyw — mediów, estetyki i formalnych aspektów sztuki, sztuki wykorzystywanej do celów społecznych, psychologii, teorii dotyczących dzieci i dzieciństwa, uwarunkowań społeczno‑ekonomicznych, rasy i pochodzenia etnicznego, sprawności, płci kulturowej i orientacji seksualnej.

ITYARN prowadzi krytyczne badania nad teatrem dla młodych widzów na drodze wymiany myśli i wspólnego omawiania badań publikowanych przez pracowników naukowych zajmujących się tym obszarem i nie tylko. Celem sieci jest wyrównanie poziomu wiedzy na temat teatru dla młodych osób i teatru dla dorosłych oraz między teorią i praktyką. ITYARN zajmuje się zagadnieniami teatru dla młodych widzów z wielu historycznych i teoretycznych perspektyw związanych z jego praktyką i zmianami otoczenia (społecznymi, kulturalnymi, ekonomicznymi, ideologicznymi i politycznymi), w ramach którego teatr dla młodych widzów powstaje i jest odbierany. Więcej informacji: www.ityarn.org

Harmonogram:

 • 10:00 – 10:45 Wykład inauguracyjny „Nowe spojrzenie na Korczaka: dzieci, empowerment i struktury budowania pamięci” – Erika Hughes, Adiunkt, Arizona State University (USA)
 • 11:00 – 12:15 Sesja plenarna     

 „Teatr dla młodego widza i percepcja współczesnego dziecka” – Young Ai Choi, Profesor, Korea National University of Arts (Korea Poludniowa), Jackie Chang, Dyrektor, Neuroscience Art Center, Medical Corp. Eunsung (USA)

„Dzieci jako eksperci – współczesne modele i powody uczestnictwa młodej widowni w kulturze teatralnej” – Geesche Wartemann, Profesor, Uniwersytet w Hildesheim (Niemcy)
„Technologia, pop kultura i klasyka, czyli kto, po co i dla kogo?” – Manon van de Water, Profesor, Uniwersytet w Wisconsin-Madison (USA)

 • 12:15 – 13:15 Przerwa
 • 13:30 – 15:30 Seminaria (odbywające się równolegle) – Cheela Chilala, Yvette Hardie, Tulin Saglam, Geesche Wartemann
 • 15:45 – 17:00 Zamknięcie i podsumowanie
 

IV. PLATFORMA DRAMATOPISARSKA

DZIEŃ PIERWSZY, 29.05.2014, 10:00 – 22:00, Pałac Kultury i Nauki

 • 10:00 – 11:30 – Wykład Inauguracyjny „Pisanie sztuk dla dzieci. Strategie poznawania i pozyskiwania młodych odbiorców” – Suzanne Lebeau
 • 11:30 – 12:30 – Sympozjum „Teksty teatralne w ruchu – z Niemiec w świat” – Henning Fangauf, Stefan Fischer-Fels

Seminarium poświęcone niemieckim sztukom z powodzeniem tłumaczonym i wystawianym na całym świecie. Na podstawie wybranych utworów, m. in. sztuki Na Arce o ósmej Urlicha Huba, prowadzący będą chcieli odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że sztuka odnosi międzynarodowy sukces. Seminarium zakończy się otwartą dyskusją nad rolą przekładów i tłumaczy w danych krajach. Wątek ten zostanie rozwinięty drugiego dnia Platformy podczas Sympozjum „Autor i tłumacz sztuk dla młodej widowni”.

 • 12:30 – 13:00 – Prezentacja dramaturgii różnych krajów świata. Komunikaty z różnych stron świata o dramaturgii dla nastolatków oraz sposobach jej inspirowania i promowania.
 • 13:30 – 14:30 – Otwarta dyskusja „Czy współczesna dramaturgia łączy międzynarodową wspólnotę teatru młodego widza?”

Osoby prowadzące: Henning Fangauf, Kim Peter Kovac, Zbigniew Rudziński

 • 19:00 – 22:00 – WLPG Write Local. Play Global.

Prezentacja autorów i slamy dramatopisarskie

Write Local. Play Global.
Jest internetową platformą networkingową dla osób zainteresowanych pisaniem sztuk dla młodej widowni. Jako miejsce spotkań – wirtualna kawiarnia – służy do poznawania twórców z całego świata. Stanowi źródło inspiracji, jest miejscem ćwiczenia warsztatu oraz bazą danych o instytucjach i programach wspierających dramatopisarzy.

DZIEŃ DRUGI, 30.05.2014, 10:00 – 22:00, Pałac Kultury i Nauki

 • 10:00 – 11:00 – Sympozjum „Teatr i dramaturgia dla młodzieży”

Komunikaty z różnych stron świata o dramaturgii dla nastolatków oraz sposobach jej inspirowania i promowania.

 • 11:00 – 12:00 – Sympozjum „Autor i tłumacz sztuk dla młodej widowni” – Henning Fangauf, Carl Miller, Zbigniew Rudziński

Sympozjum ma na celu stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy tłumaczami z różnych krajów. Uczestnicy spróbują znaleźć odpowiedź na pytania, które stawiają sobie tłumacze na całym świecie. Co to znaczy tłumaczyć tekst, dialogi i monologi? Jak poradzić sobie z językiem codziennym, slangiem czy dialektami? Jaką rolę pełni tłumacz w krajobrazie kulturalnym danego kraju? Podczas sympozjum wystąpią Lutz Hübner, niemiecki dramatopisarz, oraz Lila Mrowińska-Lissewska, jego polska tłumaczka, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach i wspólnej pracy.

 • 12:00 – 14:00 – Otwarta dyskusja „Czy współczesna dramaturgia jest motorem teatru adresowanego do młodzieży?

Osoby prowadzące: Kim Peter Kovac, Jerzy Moszkowicz, Evan Placey

 • 19:00 – 22:00 – WLPG Write Local. Play Global.

Prezentacja autorów i slamy dramatopisarskie

Write Local. Play Global.
Jest internetową platformą networkingową dla osób zainteresowanych pisaniem sztuk dla młodej widowni. Jako miejsce spotkań – wirtualna kawiarnia – służy do poznawania twórców z całego świata. Stanowi źródło inspiracji, jest miejscem ćwiczenia warsztatu oraz bazą danych o instytucjach i programach wspierających dramatopisarzy.

OSOBY PROWADZĄCE:

Henning Fangauf – wicedyrektor Centrum Teatru Dzieci i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem. Studiował literaturę niemiecką i historię w Hamburgu. W latach 1981-1989 pracował jako dramaturg w teatrach miejskich w Coburgu, Osnabrücku i Bremie. Obecnie zajmuje się promocją dramatopisarzy oraz międzynarodową wymianą teatrów dla dzieci i młodzieży. Jest członkiem zespołu doradców w zakresie teatru w Goethe-Institut.

Stefan Fischer-Fels – studiował aktorstwo, pedagogikę, psychologię i socjologię, a obecnie jest też licencjonowanym trenerem piłki nożnej. Pracował jako aktor, dramaturg i pedagog teatru. W latach 2003-2011 był dyrektorem artystycznym Junges Schauspielhaus w Düsseldorfie, a od 2011 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Teatru GRIPS w Berlinie. Jest również wiceprezydentem ASSITEJ oraz członkiem rady niemieckiego ośrodka ASSITEJ.

Kim Peter Kovac dyrektor wykonawczy Kennedy Center Theater for Young Audiences oraz współtwórca festiwalu New Visions/New Voices promującego rozwój dramaturgii dla młodego widza. W 2011 założył Write Local. Play Global, międzynarodową sieć dramatopisarzy. Jest wiceprezesem Światowego Zarządu ASSITEJ. Przewodniczy ośrodkowi ASSITEJ w Stanach Zjednoczonych. Udział w 18. Światowym Kongresie ASSITEJ w Polsce ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ jego dziadkowie pochodzili z Warszawy i Częstochowy.

Suzanne Lebeau – kanadyjska dramatopisarka, autorka sztuk dla młodych widzów. Początkowo swoją przyszłość zawodową wiązała z aktorstwem. Jednak po założeniu wspólnie z Gervaisem Gaudreault Teatru Le Carrousel w 1975 roku stopniowo zaczęła wycofywać się z pracy na scenie na rzecz dramatopisarstwa. Dziś na jej dorobek twórczy składa się 27 autorskich sztuk, 3 adaptacji oraz licznych tłumaczeń. Należy do najczęściej wystawianych dramaturgów z Quebecu — jej sztuki doczekały się 140 adaptacji na wszystkich kontynentach. Teksty jej autorstwa zostały przetłumaczone na 20 języków i wydane w wielu krajach.

Carl Miller – autor wielu sztuk, scenariuszy filmowych i telewizyjnych. Na scenę przeniósł wiele znanych powieść, m.in. Emil i Detektywi oraz Trzej Muszkieterowie. Pracował jako dyrektor artystyczny w Royal Court Young People’s Theatre, a także zastępca dyrektora w Birmingham Rep oraz zastępca dyrektora ds. literackich w Unicorn Theatre.

Jerzy Moszkowicz – teatrolog, reżyser, menadżer kultury, nauczyciel uniwersytecki. Od 1991 roku dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Kieruje m.in. Biennale Sztuki dla Dziecka i Międzynarodowym Festiwalem Filmów Młodego Widza Ale Kino! Jako twórca jest laureatem Nagrody im. Jana Dormana, przyznawanej przez PO ASSITEJ oraz Medalu Gloria Artis nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Evan Placey – dramatopisarz pochodzenia kanadyjsko-brytyjskiego, dorastał w Toronto, obecnie mieszka w Londynie. Napisał m.in. Holloway Jones, Girls Like That oraz Pronoun. Pracuje na Uniwersytecie w Southampton. Prowadzi zajęcia dramaturgiczne dla nastolatków i dla więźniów.

Zbigniew Rudziński – od roku 1985 kształtuje działalność teatralną Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu. Promuje współczesną dramaturgię m.in. poprzez organizowanie konkursów, warsztatów dramatopisarskich oraz projekt Scena Autora. Redaguje „Nowe Sztuki dla Dzieci
iMłodzieży” oraz internetowy katalog sztuk współczesnych. Współtworzy Biennale Sztuki dla Dziecka, a także propaguje teatr dla najnajmłodszych. Był inicjatorem zorganizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Kongresu Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży w roku 2005. Jest członkiem zarządu PO ASSITEJ.

 

 

V. WYKŁAD „Polski teatr dla dzieci i młodzieży” 29.05.2014, 16:00 – 17:30, Pałac Kultury i Nauki

 • „Polski teatr dla dzieci i młodzieży XXI wieku – dialog estetyk i praktyki kulturowe” –
  dr Marzenna Wiśniewska
 • „Teatr lalek w Polsce” – dr hab. Marek Waszkiel
 • „Współczesna dramaturgia w polskich teatrach dla dzieci i młodzieży” – dr Halina Waszkiel
 • „Rewolucje teatralne Grotowskiego” – prof. Dariusz Kosiński

OSOBY PROWADZĄCE:

Halina Waszkiel adiunkt na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej. Specjalizuje się w dramaturgii teatru lalek oraz dramacie i teatrze XIX wieku. Jest autorką m.in. Dramaturgii polskiego teatru lalek, a także esejów i recenzji publikowanych w „Teatrze Lalek”, „Teatrze”, „Dialogu”. Należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Teatru oraz Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy.

Marek Waszkiel – historyk, krytyk, specjalista w zakresie sztuki lalkarskiej, związany z Akademią Teatralną. Kierował Białostockim Teatrem Lalek, obecnie jest dyrektorem Teatru Animacji w Poznaniu. Jako konsultant teatru lalek i doradca do spraw lalkarskich współpracuje z licznymi instytucjami w Polsce i na świecie. Ostatnio opublikował Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000. Od wielu lat we władzach UNIMY.

Marzenna Wiśniewska – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2001-2011 była kierownikiem literackim Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Obecnie zajmuje się estetyką teatru lalkowego i teatru dla dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem działalności Jana Dormana, przemian w tym teatrze po 1989 roku, współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży), problematyką mediów audiowizualnych w teatrze, badaniami nad teatrem z perspektywy socjologicznej i performatywnej, teorią i praktyką animacji kultury oraz pedagogiką teatru. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Dariusz Kosiński – profesor w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wielu prac i publikacji książkowych z dziedziny sztuki aktorskiej, dramaturgii, historii teatru polskiego. Ostatnio wydał m.in. Grotowski. Przewodnik, Teatra polskie. Rok katastrofy. W latach 2010–2013 był dyrektorem programowym Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Od 2014 jest zastępcą dyrektora Instytutu Teatralnego w Warszawie.

 

VI. SYMPOZJUM „Grotowski i co dalej?” 30.05.2014 16:00 – 19:00, Pałac Kultury i Nauki

 • „Inspiracje dziecięce i elementy zabawy w twórczości Jerzego Grotowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Apocalypsis cum figuris oraz w teatrze Jana Dormana i Krystyny Miłobędzkiej” – dr Mateusz Kanabrodzki
 • Spotkanie z prof. Mają Komorowską na temat pracy z Jerzym Grotowskim
 • Głos o inspiracjach twórczością/metodą Grotowskiego – Paweł Passini
 • Referat „Dorman-Kantor-Grotowski. Dziecko” – dr Marzenna Wiśniewska

OSOBY PROWADZĄCE:

Mateusz Kanabrodzki – absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej
w Warszawie. Pracuje w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2002 roku obronił doktorat Żywioł materialno-cielesny w utworach Georgia Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mikrona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara. Autor pracy magisterskiej Dziecięcy język teatru na temat zabaw dziecięcych i ich recepcji teatralnej. Zajmuje się antropologią widowisk.

Maja Komorowska – wybitna aktorka teatralna i filmowa. Absolwentka Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, debiutowała w Teatrze Lalek Groteska w Krakowie. W latach 60. pracowała z Jerzym Grotowskim w Teatrze 13 Rzędów w Opolu i Teatrze Laboratorium we Wrocławiu. Występowała m.in. w filmach Krzysztofa Zanussiego i Andrzeja Wajdy. Do lutego 2014, przez ponad 30 lat, była wykładowcą w Akademii Teatralnej w Warszawie.

Paweł Passini – absolwent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, uczestnik Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Jest twórcą i dyrektorem neTTheatre. Należy do prekursorów teatru interaktywnego w Polsce, w swoich spektaklach wykorzystuje różnorodne nowoczesne media, muzykę na żywo. Zdobył Nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2012/2013 za przedstawienie Morrison/Śmiercisyn.

Marzenna Wiśniewska – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2001-2011 była kierownikiem literackim Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Obecnie zajmuje się estetyką teatru lalkowego i teatru dla dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem działalności Jana Dormana, przemian w tym teatrze po 1989 roku, współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży), problematyką mediów audiowizualnych w teatrze, badaniami nad teatrem z perspektywy socjologicznej i performatywnej, teorią i praktyką animacji kultury oraz pedagogiką teatru. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

 

 

VII. SYMPOZJUM SMALL SIZE „Sztuka w pierwszych latach życia” 30.05.2014, 10:00 – 14:00, Pałac Kultury i Nauki

Międzynarodowe sympozjum poświęcone sztuce teatralnej w pierwszych latach życia dziecka pozwoli spojrzeć na temat teatru dla najmłodszych widzów z szerokiej perspektywy.

 • „Polityka kulturalna” – Wolfgang Schneider, Ekspert ds. polityki kulturalnej UNESCO (Niemcy)
 • „Korzenie, znaczenia …” – Roberto Frabetti, Przewodniczący Artistic International Association Small size (Włochy)
 • „Badania w teatrze” – Gerd Taube, Dyrektor Centrum Teatru Dzieci i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem (Niemcy)
 • „Polski teatr dla najnajmłodszych” – Barbara Małecka, teatrolog, producent i kurator wydarzeń artystycznych oraz Alicja Morawska-Rubczak, Doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • „Nowe fronty” – Yvette Hardie, Prezes ASSITEJ International (Republika Południowej Afryki)

 

 

VIII. SYMPOZJUM „Teatr dla najmłodszych” 30.05.2014, 14:15 – 16:00, Pałac Kultury i Nauki

 •  „Plemię cyfrowe czy plemię teatru? Oto jest (pedagogiczne) pytanie!” – prof. Roberto Gris
 • „O obserwacjach odbioru spektakli przez widownię dziecięcą” – dr Paula Stasiakiewicz

OSOBY PROWADZĄCE:

Roberto Gris – włoski naukowiec zajmujący się pedagogiką. Pracuje na Uniwersytecie w Trydencie, jest profesorem Technik Nauczania i Sztuk Wizualnych Uniwersytetu w Weronie. Jego praca doktorska z zakresu kognitywistyki i edukacji dotyczyła procesów metapercepcji i odbioru teatru przez dzieci w wieku 3-7 lat. Jest członkiem grupy doradczej projektu Encyclopaideia. Współpracuje z czasopismem „Journal of phenomenology and education”.

Paula Stasiakiewicz – adiunkt w Zakładzie Psychopatologii Dziecka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe i praktyczne skupiają się wokół problemów psychologii twórczości oraz zastosowań sztuki w terapii i edukacji. Opublikowała m.in. Arteterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także Twórczość profesjonalna i twórczość dziecka – obszary podobieństw i różni.

 

 

Copyright 2014 (C) Korczak. Realizacja: MATEO