Festiwal KORCZAK DZISIAJ

11 – 23 października 2022

Dziecko ma prawo do sztuki

26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży przebiega w szczególnym momencie, a nazwa KORCZAK DZISIAJ w roku 2022 wybrzmiewa dotkliwą aktualnością. Trwająca inwazja Rosji w Ukrainie wpłynęła i każdego dnia wpływa na tysiące dziecięcych losów. Dzieci w Polsce, Europie i na świecie doświadczają coraz większych kryzysów: migracyjnych, psychicznych, ekonomicznych, klimatycznych. Dlatego tak ważne jest aktualizowanie dorobku pedagogiczno-twórczego Janusza Korczaka i czułe wspieranie podmiotowości dzieci.

Zarówno dzieci, jak i dorośli codziennie przekraczają granice własnej mocy, stając się niemal superbohaterami. To duże obciążenie, zwłaszcza, gdy nikt nie pyta o zdanie.

Gdzie dzisiaj byłby Janusz Korczak, komu towarzyszył, jakie teksty pisał?

W tym trudnym czasie Festiwal KORCZAK DZISIAJ pragnie rozmawiać o prawach dzieci i nastolatków, w tym o prawie do teatru, w którego supermoc wierzymy.

Dlatego motto tegorocznej edycji brzmi „Dziecko ma prawo do sztuki”, a wśród zaproszonych spektakli znaleźć można te, które nie unikają tematów bolesnych, ale wzmacniają dzieci w ich supermocach – komunikowania się z przyrodą, rozmowy ze starszymi, przeżywania smutku, ściągania masek dorosłym, radości z zabawy.

Teatr daje prawo do bycia dzieckiem, do rozróby, do twórczej wymiany, do rozmowy o tym, co niełatwe, do mówienia bez wstydu o swoich ciałach i emocjach. Pozwala wspólnie przeprawić się przez morze, spotkać w ciemnym lesie, odnaleźć drogę do domu, polecieć balonem w przestrzeń wyobraźni, zbuntować się i pokrzyczeć. Pozwala, tak jak Korczak, chronić dzieciństwo, wzmacniać wiarę we wspólne działanie, doceniać różnorodność.

Korczak w Ukrainie

W 2022 roku mija 80 lat od śmierci Janusza Korczaka, z którego ideami i pedagogiczno-twórczym dorobkiem chcemy wchodzić w ciągle uaktualniający i odświeżający je dialog. W związku z wojną w Ukrainie chcemy także przypomnieć bardzo ważny okres z życia patrona Festiwalu – który w czasie I wojny światowej służył jako lekarz wojskowy na froncie galicyjskim, a w 1915 roku po raz pierwszy odwiedził Kijów podczas przerwy bożonarodzeniowej. W ciągu trzech dni pobytu działał w internacie dla chłopców przy ulicy Baggovutivskij, gdzie zorganizował samorząd dziecięcy i zaczął wydawać gazetę razem z uczniami. Jaki był jego cel? Wyjaśniał dzieciom i stale powtarzał dorosłym: prawa dzieci są tak samo ważne jak prawa dorosłych. Dzieci muszą być szanowane i rozumiane.

Na przełomie 1917/1918 roku Korczak pracował po 18 godzin dziennie jako lekarz w trzech sierocińcach pod Kijowem, a także w przedszkolu przy ul. Włodzimierskiej 47, mieszkając w pokoju w suterenie przy ul. Instytuckiej. To właśnie w Kijowie Korczak napisał swoją słynną na całym świecie książkę „Jak kochać dziecko”, przepojoną zrozumieniem i miłością do dziecka, poszanowaniem jego praw.

Program

Wierzymy we wzmacniające młodych odbiorców i odbiorczynie działanie teatru. W jego moc łączenia, spotykania, czarowania, odwracania uwagi, wzruszania, rozładowywania stresu.
Wierzą w nią artystki i artyści przygotowujący spektakle na scenach teatrów, schronów i dworców, budując przestrzeń do bycia razem – poprzez sztukę.

Jak co roku Festiwal prezentuje zarówno nowatorskie odczytania klasycznych pozycji repertuarowych (“Niekończąca się historia”), realizacje popularnej współczesnej literatury dla dzieci (np. „Tonja z Glimmerdalen”), jak i młodą dramaturgię prezentującą nowe tematy i języki teatralne (m.in. „Biruta i tajemnica rzeki” czy „Królestwa”).
Spore miejsce w programie znajdują propozycje dla młodszych dzieci i ich opiekunów, które w centrum stawiają relacje – z innymi osobami, przyrodą i sobą („Kulka”, „Do góry”).
Z uwagą śledzimy rozwój nurtu teatru dla młodzieży, który w partnerski sposób włącza nastolatków w proces twórczy, uwzględnia ich perspektywę i zaprasza do rozmowy o rzeczywistości, przełamując społeczne tabu („Edukacja seksualna”).
Wierzymy, że teatr dla młodych widzów może być zarówno polem kreacji i osobistej ekspresji, jak i wspólnej dyskusji o świecie

W 2022 roku repertuar tworzą polskie i ukraińskie spektakle dla dzieci i młodzieży. Z myślą o dzieciach i młodzieży z Ukrainy, które w wyniku wojny opuściły swój kraj i zamieszkały w Polsce, większość spektakli została przetłumaczona na język ukraiński. Wśród propozycji dla najmłodszych znajdują się także spektakle bez słów, z nurtu eksperymentalnej choreografii i teatru formy.

Zależy nam na współobecności i na rozmowie o świecie i teatrze dla młodych. W Polsce i innych krajach. Dlatego do przeglądu spektakli dołączamy dwa nowe elementy programowe: Klub Dobrej Rozmowy i Focus (Ukraina/Białoruś).

Zapewnimy także pulę bezpłatnych biletów na każdy z prezentowanych podczas festiwalu spektakli dla obywatelek i obywateli Ukrainy. Osoby chcące skorzystać z takiej możliwości będą proszone o pobranie specjalnej wejściówki oraz o okazanie paszportu lub dowodu tożsamości przy wejściu na spektakl.

Festiwal, jak co roku, przyznaje trzy nagrody (GRAND PRIX FESTIWALU – NAGRODA IM. JANUSZA KORCZAKA • NAGRODĘ IM. STEFANII WILCZYŃSKIEJ • NAGRODĘ MACHULSKICH) oraz 3 Wyróżnienia. Jury festiwalowe to JURY MŁODYCH, w którego skład wchodzą Sara Jarębska, Maria Królikiewicz, Filip Pardyak, Kalina Sobesto oraz Tymon Voss, młodzi pasjonaci teatru oraz JURY DOROSŁE, w skład którego wchodzą Iryna Zapolska, Anna Rochowska i Szymon Kazimierczak.

Do zobaczenia!

Zespół Festiwalu KORCZAK DZISIAJ

Organizator
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa. Logo miasta Warszawy i napis "Zakochaj się w Warszawie"
Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy Medialni
Partnerzy Strategiczni
Partnerzy Festiwalu
Patroni Medialni
Logo ładnebebe.
Logo e-teatr.pl