Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ został powołany do życia w Teatrze Ochoty (dziś noszącym już dumnie imię Haliny i Jana Machulskich) w 1994 roku. Pierwsze edycje odbywały się pod hasłem “Wielkie święto małego człowieka” i zostały zainicjowane przez Halinę Machulską (wieloletnią dyrekotrkę artystyczną Festiwalu) oraz Macieja Wojtyszko (wieloletniego honorowego dyrektora Wydarzenia).

Od ponad 20. lat Festiwal daje odbiorcom i odbiorczyniom możliwość kontaktu z najważniejszymi, najbardziej niezwykłymi i innowacyjnymi produkcjami teatralnymi z całego świata. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Festiwal był rok 2014, kiedy to Festiwal była częścią Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, odbywającego się pod hasłem “Facing the Audience”, organizowanego raz na trzy lata najważniejszego globalnego wydarzenia poświęconego teatrowi dla dzieci i młodzieży.

Od początku istnienia Festiwal był nie tylko okazją do prezentacji spektakli teatralnych, ale także miejscem warsztatów, debat, paneli dyskusyjnych, działań na styku edukacji i kultury. Jedną z najważniejszą inicjatyw tego rodzaju, jest realizowane cyklicznie KORCZAK LABORATORIUM, które rokrocznie podejmuje próbę wcielenia w życie idei wspólnej pracy młodych uczestników i uczestniczek warsztatów realizowanej w partnerskim spotkaniu z profesjonalnymi artystami i artystkami, opartej na dialogu i inspirowaniu się nawzajem. Efektem KORCZAK LABORATORIUM jest zawsze spektakl – instalacja reinterpretująca twórczość Janusza Korczaka przez zderzenie jej z wrażliwością i doświadczeniem młodych odbiorców i odbiorczyń działań Festiwalu.

Dyrektorką artystyczną Festiwalu KORCZAK DZISIAJ jest Dorota Kowalkowska, a jego dyrektorką organizacyjną – Inna Siemicz.

Kontakt dla mediów

Majka Duczyńska