W 2030 roku nie będziemy już młodzieżą. Miasto będzie inne.
Inne problemy, inne rozwiązania. Inna atmosfera. Jako grupa młodzieży spotykającej się w TR Warszawa w 2023 roku chcemy zostawić po sobie wspomnienie naszej opowieści o mieście z tu i teraz. Opowieści jak najbardziej subiektywnej, opartej o nasze potrzeby, wspomnienia i doświadczenia. A może nie cała ta opowieść jest prawdziwa? Może niektóre jej elementy są zmyślone, a niektóre są żartem, fantazją, życzeniowym stwarzaniem rzeczywistości? Może nawet nie chcemy odróżniać, których rzeczy doświadczyliśmy w tym mieście, których na scenie, a których w wyobraźni? Ale wszystkimi chcemy się z wami podzielić, żebyście mogli zabrać je do roku 2030. O ile taki w ogóle będzie.

Spektakl “2030” jest próbą uchwycenia miasta w procesie zmiany i sportretowania siebie samego i siebie nawzajem wewnątrz miasta. Zobaczenia, dla kogo to miasto jest stworzone i ile z niego można wziąć dla siebie.

Spektakl inspirowany jest dokumentem „Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy”, stworzonym przez Urząd m.st. Warszawy. Kluczowy wydaje nam się poniższy fragment dokumentu: „Można odnieść wrażenie, że w życie dzisiejszych nastolatków i nastolatek wpisane są ryzyka i niepewności, często będące wynikiem działań lub braku działań ze strony dorosłych. Ulrich Beck, znany jako twórca koncepcji społeczeństwa ryzyka, definiując ryzyko, zwraca uwagę, że jest ono konsekwencją postępu naukowo-technologicznego, przemian społecznych, gospodarczych czy modernizacji. Młodzi ludzie dorastają w świecie, który nieustannie się zmienia, próbują radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami, a jednocześnie przejmują się tym, jak za kilka(naście) lat będzie wyglądać nie tylko świat, ale i miejsce, w którym mieszkają.

Po pierwszym spektaklu, 24.10 o godzinie 13.30 odbędzie się KDR:
CZYJA TO POLITYKA? – ROZMOWA Z ELEMENTAMI WARSZTATU

Czy możliwe jest wspólne kreowanie polityki miasta z młodzieżą i wyjście poza utopię? I czy dokument miejski ma szansę być scenariuszem przyszłości? Jak miasto i młode osoby mogą współpracować i jakie fantazje sobie opowiadać?
Spotkanie z młodymi osobami performerskimi z elementami warsztatu będzie zaproszeniem do wspólnego wyobrażania sobie miasta i opowieści, jak przez teatr można czytać dokumenty. Porozmawiamy o partycypacji nie tylko w znaczeniu teatralnym.

Prowadzenie: Anna Kurelska, Michał Domański – dział edukacji TR Warszawa

2030
Produkcja TR Warszawa

Premiera: 23 czerwca 2023 r.
Czas trwania: 90 minut
Wiek: 15+

Scenariusz, dramaturgia i reżyseria: Michał Buszewicz
Scenografia/kostiumy/wideo: Michał Dobrucki
Muzyka: Aleksandra Gryka
Choreografia: Katarzyna Sikora
Reżyser światła: Jędrzej Jęcikowski
Pedagodzy teatru: Michał Domański, Piotr Piotrowicz
Asystentura dramaturgiczna: Marta Szlasa-Rokicka
Asystent reżysera: Wojciech Sobolewski
Inspicjent: Piotr Piotrowicz
Kierowniczka produkcji: Aleksandra Szklarczyk
Asystentka kostiumografa: Maria Godlewska

W scenariuszu wykorzystano wiersz Marka Zielińskiego.

 • Dima Aleksieiev
 • Tymoteusz Bereza
 • Maja Dębniak
 • Maria Godlewska
 • Ada Grodzka
 • Malwina Lasowy-Cibor
 • Antonina Marcyniak
 • Tetiana Nestroina
 • Aleksandra Radkowska
 • Małgorzata Sobieraj
 • Kacper Zakrzewski
 • Marek Zieliński

GALERIA: