FOCUS to wydarzenie popularyzujące wiedzę o teatrze dla dzieci i młodzieży z wybranego kraju, przybliżające „panoramę” najciekawszych zjawisk i kierunków rozwoju sztuki teatralnej i pedagogiki teatru.
Artystki teatru z Ukrainy opowiedzą o swojej pracy w kraju i na emigracji, o tendencjach tworzenia ukraińskiego teatru dla młodej publiczności, zarówno na polu instytucjonalnym, jak i niezależnym, na mapie polityczno-kulturowych przemian.

Kuratorką Focusu Ukraina jest Roza Sarkisian, reżyserka i badaczka pracująca w Ukrainie i w Polsce.

Spotkanie: 16 października 2022, godz. 10.00
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązują zapisy. (mail: zapisy@korczak-festival.pl) – przy wysyłaniu wiadomości prosimy o wskazanie nazwy wydarzenia, na które Państwo się zapisują, oraz liczby miejsc.

Partnerami Focusu są : Instytut Teatralny, Instytut Ukraiński

 

PLAN WYDARZENIA:

9:00-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-11:00 WPROWADZENIE KURATORSKIE:
Roza Sarkisian, Panorama teatru dla młodej widowni w Ukrainie

11:00-12:00 Iryna Zapolska, Nowe drogi w teatrze dla dzieci i programy edukacyjne “poprzez teatr”. (Metodologia Taniec dla niemowląt)

12:00 -12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:30  Jana Żeleńska, Szkoła magii teatru. Doświadczenie tworzenia spektakli dla nastolatków z udziałem nastolatków.

13:30-14:30  Lunch

14.30-15:30  Irina Garets, (Post)Dokumentalny teatr jako narzędzie zmiany społecznej w pracy z młodzieżą.

15:30-16:30  Anastazja Wójtiuk, Inkluzywny (integracyjny) teatr dla dzieci i młodzieży w Ukrainie (ciekawe przykłady, główne tendencje, podstawowe problemy i perspektywy).

16.30-17:00  przerwa

17:00-19:30  SPOTKANIE CHECKPOINT. PARTNERZY TEATROTEKI SZKOLNEJ

 

*** FOCUSOWI UKRAINA towarzyszy pokaz spektaklu JESTEM OK z Charkowskiego Akademickiego Teatru Lalek w dniach 15 października (19.00) i 16 października (11.00), w Teatrze Collegium Nobilium.

 

PANELISTKI

Iryna Zapolska (Kijów) – Badaczka teatru, pedagożka, członkini Ukraińskiego Centrum Narodowego ASSITEJ, kuratorka programu dziecięcego Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Współczesnej GOGOLFEST, kierowniczka NGO Creative House i projektu First Performance/Persha vystava.

Jana Zelenska (Charków)- Reżyserka Charkowskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, pedagożka teatralna, dyrektorka i organizatorka Festiwalu Edukacyjnego Kurbas.Technologies, Platformy Inicjatyw Teatralnych Centrum PTI, dyrektorka projektu „Szkoła Magii Teatru”.

Irina Garets (Połtawa-Lwów) – Dyrektorka Teatru Współczesnego Dialogu w Połtawie, dramaturżka, pisarka, scenarzystka, reżyserka i psycholożka. Trenerka edukacji nieformalnej w projektach dla dzieci, młodzieży. Założycielka ogólnoukraińskiej biblioteki dramatu współczesnego UkrDramaHub.

Anastazja Wójtiuk (Lwów) – Muzyczka, menedżerka kultury, kierowniczka NGO „Nieprotoptana steżyna”. Bada temat inkluzji w sztuce. Jest producentką profesjonalnego spektaklu integracyjnego „The View” oraz członkinią rady doradczej międzynarodowych festiwali teatru integracyjnego w Lublinie i Brześciu.

Roza Sarkisian (Charków) – kuratorka FOCUS UKRAINA
Reżyserka teatralna, kuratorka. Absolwentka Wydziału Reżyserii Charkowskiego Uniwersytetu Sztuki im. Kotlarewskiego (2012) i socjologii politycznej na Uniwersytecie im. Karazina w Charkowie (2009). Inicjatorka i dyrektorka artystyczna niezależnego charkowskiego Teatru De Facto (2012-2017). W latach 2017-2019 główna reżyserka (odpowiedzialna za kształt artystyczny teatru) w Pierwszym Akademickim Ukraińskim Teatrze dla Dzieci i Młodzieży we Lwowie. Od stycznia 2020 roku jest etatową reżyserką Narodowego Akademickiego Teatru Dramatyczno-Muzycznego w Iwano-Frankiwsku. Jej produkcje, poruszające tematy pamięci i tożsamości, politycznych manipulacji, nienormatywności i opresji społecznej, uznawane są za przełomowe dla nowego ukraińskiego teatru. Sarkisian jest laureatką konkursu British Council Ukraina „Taking the Stage 2017”, nagrody „Osobowość Roku Miasta Lwowa 2018” w kategorii Teatr, a także stypendium „Gaude Polonia” (2017) oraz Stypendium Artystycznego Prezydenta Ukrainy (2019/2020). Kuratorka i reżyserka projektów dla dzieci i młodzieży Festiwalu dramaturgii dla dzieci “DramaTeen” i Laboratorium “Młodzi reżyserzy dla dzieci”.